P.G. Plast AB, pg plast, inplastning, laminering, trycksaker, bordstabletter, medlemskort, plastning, underlägg, plastain